Nástroje

Image
Muc-Off Kartáč na řetěz MUC-OFF 350
556 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
KartáčnařetězMuc-Offjezákladnímnástrojemproudrženíčistéhoahladkéhochoduřetězuvašehomotocyklu.Víceúčelový,ergonomickytvarovanýkartáčjenavržentak,abyčistilvždy3stranyřetězu,jehoštětinypronikajíhlubokomezičlánkyaválečkyprohlubšíčištění,cožvšepomáháudržetvášřetězdélevoptimálnímstavu. Prodosaženínejlepšíchvýsledkůnaneste"Muc-OffChainCleaner"nasuchýmotocyklovýřetězaroznestejejpomocí"Kartáčenařetěz".pocelédélceřetězu.Pravidelněnanášejtedalšíčisticíprostředeknařetěz,omyjtejejvodouanechteuschnoutpřednanesenímvybranéhomazivanařetězMuc-Off(specifickéhopropovětrnostnípodmínky)prodosaženínejlepšíchadlouhotrvajícíchvýsledků. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchčástech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Pevnénylonovéštětinyprorychléodstraňovánínečistotiztěchnaejšpinavějšíchřetězů.-Ergonomickýtvarpropohodlíastabilitu-Dlouhýkoneckartáčejeideálníprorozrušováníšpínyanečistotzpředníchazadníchřetězovýchkol.-Vhodnýprovětšinuvelikostíatypůřetězů,včetně:StandardnířetězyO,XaZ-kroužek.
Muc-Off Kartáč na převody MUC-OFF 368
328 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Odložtetenstarýštětec-mámelepšířešení. Proniknoutdonejhlubšíchanejtemnějšíchčástívašehohnacíhoústrojímůžebýtbezsprávnéhonástrojeproblém.Protojsmevyvinulinášvysocekvalitníkartáčnahnacíústrojí.Tentoštětec,kterýsepyšnízákeřným,celočernýmpovrchem,jedokonalýmkouskemvýbavy,snímžmůžeteběhemokamžikunanéstnášbiočističnařetěz,kazetu,mechanikuařetězovákola. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkédíly.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Vysocekvalitnínylonovéštětiny-Tvarovanésilikonovévložkypropohodlnéastabilníuchopení-Matnýčernýpovrch-Tvarpřipomínajícíštětecumožňujesnadnénanášeníčisticíhoprostředku 
Muc-Off Kartáč na pneumatiky a kazety MUC-OFF 369
328 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Drhnutínečistotzplášťůakazetypodlouhéjízděmůžebýtnáročné,protojsmenavrhlispeciálníkartáč,kterývámtutopráciusnadní.Nadprůměrnětuhénylonovéštětinysiporadísveškeroušpínou,kterouvašekolonasbíralonasilnicinebonastezce.StačínapostiženámístanastříkattrochunašehorůžovéhočističeNanoTechBikeCleaner,promíchatkartáčemnapláštěakazetyaopláchnout. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkéčásti.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Tuhénylonovéštětiny-Tvarovanésilikonovévložkypropohodlnéastabilníuchopení-Matnýčernýpovrch-Speciálnítvarumožňujesnadnénanášeníčisticíhoprostředku 
Muc-Off Měkký kartáč na mytí MUC-OFF 370
379 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Náš kartáč se slinutými štětinami Soft Washing Brush je navržen tak, aby čistil rám a komponenty kol a motocyklů a zároveň pečoval o jemné povrchové úTentoměkkýmycíkartáčbylnavrženseslinutousměsíštětin,abystemohličistitrámasoučástikolaazároveňpečovatojemnépovrchovéúpravy.Jehojedinečnákonstrukcemánárazuvzdornourukojeťsdvojitouhustotou,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,nadměrněvelkouhlavuprorychléčištěnívelkýchplochapogumovanénárazovézónypromaximálníochranu. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyvarujtepoužitísvařícívodouanahorkédíly.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout. VLASTNOSTI-Pogumovanéokrajepromaximálníochranu-Nadměrněvelkáhlavaprorychléčištění-Rukojeťsdvojitouhustotoupropevnýúchop
Muc-Off Kartáč na detailing MUC-OFF 372
277 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Náš detailingový kartáč je ideální pro odstraňování těžko odstranitelných nečistot, bláta a silniční špíny.KartáčMuc-OffDetailingBrushjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnanábojíchadalšíchúzkýchmístech,jakojsoudržákyodpruženínebokorunkyvidlic.Jehojedinečnákonstrukcesevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,odolnýminylonovýmištětinamiapogumovanýminárazovýmizónamipromaximálníochranuchoulostivýchpovrchů.Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchdílech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout. VLASTNOSTI-Pogumovanénárazovézónyproochranupovrchu-Odolnénylonovéštětiny-Nárazuvzdornárukojeť
Muc-Off Sada prémiových kartáčů na mytí 5 ks MUC-OFF 206
1 340 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Obsahuje všech pět kartáčů Muc-Off v praktickém sáčku.ObsahujevšechpětkartáčůMuc-Offvpraktickémúložnémsáčku:Nášměkkýmycíkartáčseslinutýmištětinamijeurčenkčištěnírámuakomponentůazároveňkpéčiojemnépovrchovéúpravy.Jehozcelanovýdesignsevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,nadměrněvelkouhlavouprorychléčištěnívelkýchplochapogumovanýminárazovýmizónamipromaximálníochranu.Nášdetailníkartáčjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnařetězovýchkolech,nábojíchadalšíchúzkýchmístech,jakojsoudržákyodpruženínebokorunkyvidlic.Jehonovákonstrukcemápevnou,nárazuvzdornourukojeť,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,odolnénylonovéštětinyapogumovanénárazovézónypromaximálníochranuchoulostivýchpovrchů.Nášdrápovýkartáčmávysocekvalitníkonstrukcistrojicíkartáčovýchhlavsodolnýminylonovýmištětinamiaintegrovanouškrabkouproodstraňováníbláta.Jeideálníprořetěz,kazetuařetězovákolaajedokoncekompatibilnís10rychlostmi.Náškartáčnakolaakomponentyjetvarovanýatvarovanýspeciálněprosnadnéčištěníráfkůapaprsků.Jehojedinečnákonstrukcemánárazuvzdornourukojeťsdvojitouhustotouaodolnénylonovéštětiny.Nášdvouhrotýkartáčjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnapaprscích,kotoučích,tlumičích,klikách,převodnícíchapedálech.Jehokonstrukcesevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,aodolnýminylonovýmištětinami.Dvojitékartáčovéhlavylzeměnitapřemisťovat,abystedosáhliidotěchnejtěsnějšíchmíst.Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchčástech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout.VLASTNOSTI-Složeníseslinutýmištětinamiprobezpečnéčištění-Pogu
GS27 Čistící ubrousky na všechny povrchy
550 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
GS27 Čistící ubrousky na všechny povrchyALL SURFACES ULTRA CLEANING WIPES čistí, leští a chrání povrchy v jednom kroku. Skvělý pomocník na cesty i do každé garáže. Můžete tak čistit a leštit v jednom kroku bez použití vody. Velmi kompletní produkt, který vám umožní vyčistit všechny povrchy vašeho kola, motocyklu, čtyřkolky nebo vozidla a bez zanechání nežádoucích stop na povrchu.Odstraní i velmi odolnou špínu (stopy hmyzu, asfaltu, dehtu, soli atd.).Použitelný na všech typech povrchů, včetně matných i lakovaných.Poskytuje ochranu a hluboký lesk.Rychlý, efektivní a snadno použitelný produkt pro péči o jízdní kola a motocykly - vhodný na cesty.Bez obsahu silikonu.Nezanechává šmouhy.
MUC-OFF Myčka na motocykly (kompletní sada)
5 510 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
MUC-OFF Myčka na kola a motocykly (kompletní sada)PŘEDSTAVUJEME PRVNÍ MYČKU NA SVĚTĚ, KTERÁ JE URČENA SPECIÁLNĚ NA KOLA A MOTOCYKLY.  MUC-OFF navrhl myčku, kterou vybavil třemi unikátními tlakovými nástavci, aby zajistil, že myčka MUC-OFF PRESSURE WASHER nepoškodí žádné z ložisek ani citlivých povrchů. Myčku připojíte na vodu do zásuvky a jste připraveni na profesionální mytí.TLAKOVÁ MYČKA - TECHNICKÉ PARAMETRY:Výkon motoru: 1200 W.Napětí: 220-240 V.Typ motoru: s karbonovými kartáči.Provozní tlak: 70 bar.Přípustný tlak: 100 bar.Maximální tlak vody na vstupu: 1,2 MPa.Provozní průtok: 5,5L/min.Maximální průtok: 6,5L/min.Maximální teplota vody: 50 °C.Třída odolnosti: IPX5.Váha: 5,6 kg.Délka napájecího kabelu: 5m.TLAKOVÉ NÁSTAVCE:1x pro jízdní kola. Bezpečný k ložiskům a tlumičům.1x pro motocykly. S vyšším tlakem, který je stále bezpečný k ložiskům a tlumičům.1x nastavitelný tlakový nástavec. Nastavitelný vyšší tlak na velkou špínu na Vašich pneumatikách nebo kdekoliv jinde, kde je třeba použít vyšší tlak.PRESSURE WASHER BAG - Myčka je zabalena do vodotěsného vaku, který udrží Vaši myčku vždy v suchu a hezky uklizenou. Myčka je tak stále připravena k použití, aniž byste o ni v garáži zakopávali!Voděodolný PVC materiál.Velmi pevná rukojeť pro vysoké zatížení.Přední skladovací kapsa na zip.Zadní síťovaná kapsa na příslušenství.2x boční síťované kapsy na příslušenství.SNOW FOAM LANCE (zpěňovač) - Společně s naší tlakovou myčkou jsme vyvinuli speciální nízkotlaký zpěňovač pro výrobu sněhové pěny, která nepoškodí citlivé části, ale přemění Vaši láhev MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER na hustou sněhovou pěnu pr
Muc-Off Štětec na čištění motorky Muc-Off Drivetrain Detailing Brush
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Speciální štětec, kartáč Muc-Off, který dosáhne do těch nejskrytějších zákoutí hnacího ústojí, kde zamete se špínou. Štětec Muc-Off Drivetrain Detailing Brush má velmi pevné nylonové štětiny, které snadno a rychle odstraní špínu z vaší motorky. Štětec má tvarovanou silikonovou rukojeť pro pevné a stabilní uchopení.Zameťte se špínou se speciálním štětcem Muc-Off Drivetrain Detailing Brush!
Muc-Off Kartáč Muc-Off Claw Brush
185 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Kartáč na čištění motorky Muc-Off Claw Brush ideální pro obtížně dostupné prostory. Výrazně usnadňuje čištění motorky a dostane se tam, kam žádný jiný kartáč nedosáhne.ideální pro čištění přístrojové desky, chladiče nebo ventilacepevné a kompaktní tělo kartáče s ultra tuhými štětinami různé délkyoboustranná použitelnost madla i štětin umožňuje jednoduché čištění i tuhé "zažrané špíny"také součást sady Muc-Off 3x Premium Brush Set
EK Dělička a nýtovačka řetězu EK CRT-50AS
7 766 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Dělička a nýtovačka řetězu pro profesionální použití; nová verze
EK Měrka řetězu EK 420
269 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
měrka řetězu
GS27 Kartáč na mytí ULTRA EFFICIENT BRUSH
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
GS27 Kartáč na mytí ULTRA EFFICIENT BRUSHGS27 ULTRA EFFICIENT BRUSH je díky robustní rukojeti a měkkým štětinám skvělým pomocníkem na odstranění odolných nečistot a zajišťuje dokonalé mytí špinavého povrchu. Pogumovaná hlava a rukojeť kartáče zajišťují maximální ohleduplnost při dotyku s čištěným povrchem a zároveň eliminují proklouznutí mokrého kartáče v ruce. Ideální pro mytí ráfků a pneumatik.Žádné nebezpečí poškrábání díky pogumované hlavě kartáče.Ideální na mytí špatně dostupných míst.

Potřebujete nejpřesnější a nejúčinnější nástroje pro svůj každodenní kosmetický rituál? Na našem webu v kategorii Kosmetika vám nabízíme široký výběr nástrojů, které vám pomohou dosáhnout perfektního vzhledu a úžasného pocitu pohody. Od přesného oholení a tvrdých nehtů až po precizní aplikaci líčidel, u nás najdete veškeré nástroje, které potřebujete pro vaši každodenní rutinu péče o pleť a nehty. Naše kolekce nástrojů je pečlivě vybírána s ohledem na kvalitu, výkon a komfort. Nabízíme špičkové značky, které jsou oblíbené v kosmetickém průmyslu pro svou spolehlivost a výjimečný výkon. Každý nástroj je pečlivě navržen s ohledem na ergonomii a snadnou manipulaci, abyste měli při používání co nejpříjemnější zážitek. Naši nástroje vám zajistí profesionální výsledky v provedení vaší líčení, nehtového stylingu, ošetření obočí, oholení a mnoha dalších aplikací. Máme široký výběr štětců, pinzet, kleštiček, nožiček, oholovačů a dalších nástrojů, které jsou nezbytné pro každou kosmetickou rutinu. Všechny naše produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které jsou šetrné k pokožce a snadno se udržují. Náš web vám umožní snadné a přehledné procházení naší podkategorie Nástroje. Můžete si prohlédnout jednotlivé produkty, přečíst si podrobné informace, zkontrolovat hodnocení zákazníků a vybrat si ten správný nástroj pro své potřeby. Ať už jste profesionální vizážistka nebo nadšená amatérka v líčení, naše nástroje vám umožní dosáhnout maximálního výsledku. Neberte svou kosmetiku na lehkou váhu a udělejte si radost s profesionálními nástroji, které vám poskytnou základ pro bezchybný make-up, upravené nehty a krásné obočí. Navštivte naši podkategorií Nástroje na našem webu kosmetika.com a udělejte si radost s nákupem kvalitních a efektivních nástrojů, které vám usnadní každodenní péči o sebe.

Image
Kategorie

Procházet podle kategorie

Produkty

Populární produkty

Gumové autokoberce Rezaw-Plast Citroen C4 Aircross 2012-2017
1 099 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Gumové autokoberce Gledring Toyota Prius 2012-2015
640 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Gumové autokoberce Rezaw-Plast Isuzu D-max 2012-2019 (přední)
944 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Nexen Winguard WT1 ( 205/75 R16C 113/111R 10PR )
2 139 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Bridgestone Blizzak W810 ( 225/65 R16C 112/110R 8PR )
4 988 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Michelin Pilot Sport 4 ( 235/40 ZR18 (95Y) XL MO1 )
4 125 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Yokohama Advan Sport (V105S) ( 295/25 ZR21 (96Y) XL RPB )
7 204 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Pirelli Scorpion Verde Run Flat ( 255/50 R19 107W XL *, runflat )
6 124 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Kumho PorTran KC53 ( 205/75 R16C 110/108R 8PR )
2 472 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Continental PremiumContact 6 ( 245/45 R17 95Y EVc )
4 272 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 ( 245/45 R18 96W 4PR SBL )
3 853 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Nankang Noble Sport NS-20 ( 245/35 ZR19 93Y XL )
3 773 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Continental EcoContact 6 ( 215/55 R17 94V AO, EVc )
4 020 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Vredestein Wintrac Pro ( 245/45 R17 99V XL )
4 966 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
HIFLOFILTRO Olejový filtr HIFLOFILTRO HF125
189 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
HJC plexi HJ-29 Pinlock iridium gold
1 499 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Ochrana střechy Roof Saver VW Passat B9 2024- (combi)
690 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
BITUBO Tlumič BITUBO Nastavitelné: mechanické předpětí - odskok - délka
19 146 Kč
* Uváděná cena platí pro 12.07.2024
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu