Nástroje

Image
Muc-Off Kartáč na řetěz MUC-OFF 350
556 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
KartáčnařetězMuc-Offjezákladnímnástrojemproudrženíčistéhoahladkéhochoduřetězuvašehomotocyklu.Víceúčelový,ergonomickytvarovanýkartáčjenavržentak,abyčistilvždy3stranyřetězu,jehoštětinypronikajíhlubokomezičlánkyaválečkyprohlubšíčištění,cožvšepomáháudržetvášřetězdélevoptimálnímstavu. Prodosaženínejlepšíchvýsledkůnaneste"Muc-OffChainCleaner"nasuchýmotocyklovýřetězaroznestejejpomocí"Kartáčenařetěz".pocelédélceřetězu.Pravidelněnanášejtedalšíčisticíprostředeknařetěz,omyjtejejvodouanechteuschnoutpřednanesenímvybranéhomazivanařetězMuc-Off(specifickéhopropovětrnostnípodmínky)prodosaženínejlepšíchadlouhotrvajícíchvýsledků. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchčástech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Pevnénylonovéštětinyprorychléodstraňovánínečistotiztěchnaejšpinavějšíchřetězů.-Ergonomickýtvarpropohodlíastabilitu-Dlouhýkoneckartáčejeideálníprorozrušováníšpínyanečistotzpředníchazadníchřetězovýchkol.-Vhodnýprovětšinuvelikostíatypůřetězů,včetně:StandardnířetězyO,XaZ-kroužek.
Muc-Off Kartáč na pneumatiky a kazety MUC-OFF 369
328 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Drhnutínečistotzplášťůakazetypodlouhéjízděmůžebýtnáročné,protojsmenavrhlispeciálníkartáč,kterývámtutopráciusnadní.Nadprůměrnětuhénylonovéštětinysiporadísveškeroušpínou,kterouvašekolonasbíralonasilnicinebonastezce.StačínapostiženámístanastříkattrochunašehorůžovéhočističeNanoTechBikeCleaner,promíchatkartáčemnapláštěakazetyaopláchnout. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkéčásti.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Tuhénylonovéštětiny-Tvarovanésilikonovévložkypropohodlnéastabilníuchopení-Matnýčernýpovrch-Speciálnítvarumožňujesnadnénanášeníčisticíhoprostředku 
Muc-Off Měkký kartáč na mytí MUC-OFF 370
379 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Náš kartáč se slinutými štětinami Soft Washing Brush je navržen tak, aby čistil rám a komponenty kol a motocyklů a zároveň pečoval o jemné povrchové úTentoměkkýmycíkartáčbylnavrženseslinutousměsíštětin,abystemohličistitrámasoučástikolaazároveňpečovatojemnépovrchovéúpravy.Jehojedinečnákonstrukcemánárazuvzdornourukojeťsdvojitouhustotou,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,nadměrněvelkouhlavuprorychléčištěnívelkýchplochapogumovanénárazovézónypromaximálníochranu. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyvarujtepoužitísvařícívodouanahorkédíly.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout. VLASTNOSTI-Pogumovanéokrajepromaximálníochranu-Nadměrněvelkáhlavaprorychléčištění-Rukojeťsdvojitouhustotoupropevnýúchop
Muc-Off Kartáč na detailing MUC-OFF 372
277 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Náš detailingový kartáč je ideální pro odstraňování těžko odstranitelných nečistot, bláta a silniční špíny.KartáčMuc-OffDetailingBrushjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnanábojíchadalšíchúzkýchmístech,jakojsoudržákyodpruženínebokorunkyvidlic.Jehojedinečnákonstrukcesevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,odolnýminylonovýmištětinamiapogumovanýminárazovýmizónamipromaximálníochranuchoulostivýchpovrchů.Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchdílech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout. VLASTNOSTI-Pogumovanénárazovézónyproochranupovrchu-Odolnénylonovéštětiny-Nárazuvzdornárukojeť
Muc-Off Sada prémiových kartáčů na mytí 5 ks MUC-OFF 206
1 340 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Obsahuje všech pět kartáčů Muc-Off v praktickém sáčku.ObsahujevšechpětkartáčůMuc-Offvpraktickémúložnémsáčku:Nášměkkýmycíkartáčseslinutýmištětinamijeurčenkčištěnírámuakomponentůazároveňkpéčiojemnépovrchovéúpravy.Jehozcelanovýdesignsevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,nadměrněvelkouhlavouprorychléčištěnívelkýchplochapogumovanýminárazovýmizónamipromaximálníochranu.Nášdetailníkartáčjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnařetězovýchkolech,nábojíchadalšíchúzkýchmístech,jakojsoudržákyodpruženínebokorunkyvidlic.Jehonovákonstrukcemápevnou,nárazuvzdornourukojeť,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,odolnénylonovéštětinyapogumovanénárazovézónypromaximálníochranuchoulostivýchpovrchů.Nášdrápovýkartáčmávysocekvalitníkonstrukcistrojicíkartáčovýchhlavsodolnýminylonovýmištětinamiaintegrovanouškrabkouproodstraňováníbláta.Jeideálníprořetěz,kazetuařetězovákolaajedokoncekompatibilnís10rychlostmi.Náškartáčnakolaakomponentyjetvarovanýatvarovanýspeciálněprosnadnéčištěníráfkůapaprsků.Jehojedinečnákonstrukcemánárazuvzdornourukojeťsdvojitouhustotouaodolnénylonovéštětiny.Nášdvouhrotýkartáčjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnapaprscích,kotoučích,tlumičích,klikách,převodnícíchapedálech.Jehokonstrukcesevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,aodolnýminylonovýmištětinami.Dvojitékartáčovéhlavylzeměnitapřemisťovat,abystedosáhliidotěchnejtěsnějšíchmíst.Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchčástech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout.VLASTNOSTI-Složeníseslinutýmištětinamiprobezpečnéčištění-Pogu
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice - L
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice - M
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
Muc-Off Sada kartáčů Muc-Off 5x Brush Set
1 059 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Sada speciálních kartáčů Muc-Off určených pro dokonalé vyčištění všech částí motocykl včetně těžko dostupných. Všechny kartáče Muc-Off se vyznačují vysokou mechanickou odolností těla i tvrdostí štětin.Sada kartáčů Muc-Off obsahuje:Kartáč pro obtížně dostupné místa Claw BrushKartáč na čištění rámu, vidlic či středů Detailing BrushKartáč k čištění velkých ploch Soft Washer BrushKartáč k čištění disků, vidlic, ráfků Two Prong BrushKartáč na čištění brzdového systému Wheel and Component BrushMuc-Off CLAW BRUSHKartáč na čištění motorky Muc-Off Claw Brush ideální pro obtížně dostupné prostory. Výrazně usnadňuje čištění motorky a dostane se tam, kam žádný jiný kartáč nedosáhne.Kartáč Muc-Off DETAILING BRUSHKartáč na čištění motorky Muc-Off Detailing Brush je určen pro řetězová kolečka, rozety, středy kol a jinak nepřístupná místa jako jsou například nastavovací šroubky vidlic či koruna předních teleskopů. Kartáč Muc Off má tuhé, nárazuvzdorné tělo a odolné nylonové štětiny ideální pro rozrušení zatvrdlé špíny.Kartáč Muc-Off SOFT WASHING BRUSH Vysoce kvalitní kartáč Muc-Off konstruován k čištění velkých a na poškození velmi náchylných ploch, jakou jsou lakované a eloxované partie. Hlava kartáče Muc-Off je velmi hustě osázená odolnými štětinami. Konce štětin jsou speciálně řezané laserem pro zachování jemnosti a šetrnosti. 
Muc-Off Kartáč na čištění řetězu Muc-Off Chain Brush
383 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Kartáč na údržbu řetězu Muc-Off Chain Brush s vysokou hustotou štětinek pro doknalé a rychlé čištění řetězu. Kartáč Muc-Off je vhodný na většinu motocyklových řetězu, snadno se používá a rychle čiští řetěz od špíny. Dlouhé štětinky pomáhají odstranit nečistotu i z obtížněji dostupných míst.Prodlužte život vašeho řetězu s Muc-Off kartáčem Chain Brush!
Muc-Off Kartáč Muc-Off Tyre & Cassette Brush
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Dostaňte snadno a rychle špínu z rozety a vůbec kompletně z celého hnacího ústrojí. Občas to bývá problém, ale s kartáčem Muc-Off Tyre & Cassette Brush si snadno poradíte s každou špínou. Kartáč má speciální štětinky, pevnější, než jsou běžné nylonové, snadno urychlí a usnadní práci při kompletní péči o motocykl.Díky tvarované silikonové rukojeti se vám kartáč bude dobře držet.
Muc-Off Štětec na čištění motorky Muc-Off Drivetrain Detailing Brush
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Speciální štětec, kartáč Muc-Off, který dosáhne do těch nejskrytějších zákoutí hnacího ústojí, kde zamete se špínou. Štětec Muc-Off Drivetrain Detailing Brush má velmi pevné nylonové štětiny, které snadno a rychle odstraní špínu z vaší motorky. Štětec má tvarovanou silikonovou rukojeť pro pevné a stabilní uchopení.Zameťte se špínou se speciálním štětcem Muc-Off Drivetrain Detailing Brush!
Muc-Off Kartáč Muc-Off Claw Brush
185 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Kartáč na čištění motorky Muc-Off Claw Brush ideální pro obtížně dostupné prostory. Výrazně usnadňuje čištění motorky a dostane se tam, kam žádný jiný kartáč nedosáhne.ideální pro čištění přístrojové desky, chladiče nebo ventilacepevné a kompaktní tělo kartáče s ultra tuhými štětinami různé délkyoboustranná použitelnost madla i štětin umožňuje jednoduché čištění i tuhé "zažrané špíny"také součást sady Muc-Off 3x Premium Brush Set
Muc-Off Kartáč Muc-Off Detailing Brush
185 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Kartáč na čištění motorky Muc-Off Detailing Brush je určen pro řetězová kolečka, rozety, středy kol a jinak nepřístupná místa jako jsou například nastavovací šroubky vidlic či koruna předních teleskopů. Kartáč Muc Off má tuhé, nárazuvzdorné tělo a odolné nylonové štětiny ideální pro rozrušení zatvrdlé špíny.konstruován k čištění rámu, vidlic, středů, ozubený kol všech komponentů a vybavení s citlivým povrchempevné a kompaktní tělo kartáče s ultra tuhými štětinamipogumované kontaktní části zajišťují maximální ochranu i citlivého povrchupovrch rukojeti omezuje klouzání v mokrých dlaních 
Muc-Off Čistící hadřík na brýle Muc-Off Visor Microfibre Cloth
189 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Čistící hadřík Muc-Off z mikrovlákna, který zanechává povrch bez šmouh a rizika poškrábání čoček nebo hledí. Tuto antistatickou utěrku Muc-Off můžete prát v pračce. Hadřík je speciálně navržen k čištění citlivých optických povrchů. Tím, že byla při jeho výrobě použita technologie třepeného vlákna rozkládá nečistoty na mikročástice, ty zachycuje ve své struktuře a tak omezuje riziko poškrábání povrchu. Navíc při leštění eliminuje na povrchu vznik šmouh. Ideální na čištění hledí helem, brýlí všeho druhu, LCD monitorů, obrazovek TV, displejů mobilů, zrcadel atd.
EK Dělička a nýtovačka řetězu EK CRT-50AS
7 766 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
Dělička a nýtovačka řetězu pro profesionální použití; nová verze
EK Měrka řetězu EK 420
269 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
měrka řetězu
GS27 Kartáč na mytí ULTRA EFFICIENT BRUSH
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 01.03.2024
GS27 Kartáč na mytí ULTRA EFFICIENT BRUSHGS27 ULTRA EFFICIENT BRUSH je díky robustní rukojeti a měkkým štětinám skvělým pomocníkem na odstranění odolných nečistot a zajišťuje dokonalé mytí špinavého povrchu. Pogumovaná hlava a rukojeť kartáče zajišťují maximální ohleduplnost při dotyku s čištěným povrchem a zároveň eliminují proklouznutí mokrého kartáče v ruce. Ideální pro mytí ráfků a pneumatik.Žádné nebezpečí poškrábání díky pogumované hlavě kartáče.Ideální na mytí špatně dostupných míst.

Potřebujete nejpřesnější a nejúčinnější nástroje pro svůj každodenní kosmetický rituál? Na našem webu v kategorii Kosmetika vám nabízíme široký výběr nástrojů, které vám pomohou dosáhnout perfektního vzhledu a úžasného pocitu pohody. Od přesného oholení a tvrdých nehtů až po precizní aplikaci líčidel, u nás najdete veškeré nástroje, které potřebujete pro vaši každodenní rutinu péče o pleť a nehty. Naše kolekce nástrojů je pečlivě vybírána s ohledem na kvalitu, výkon a komfort. Nabízíme špičkové značky, které jsou oblíbené v kosmetickém průmyslu pro svou spolehlivost a výjimečný výkon. Každý nástroj je pečlivě navržen s ohledem na ergonomii a snadnou manipulaci, abyste měli při používání co nejpříjemnější zážitek. Naši nástroje vám zajistí profesionální výsledky v provedení vaší líčení, nehtového stylingu, ošetření obočí, oholení a mnoha dalších aplikací. Máme široký výběr štětců, pinzet, kleštiček, nožiček, oholovačů a dalších nástrojů, které jsou nezbytné pro každou kosmetickou rutinu. Všechny naše produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které jsou šetrné k pokožce a snadno se udržují. Náš web vám umožní snadné a přehledné procházení naší podkategorie Nástroje. Můžete si prohlédnout jednotlivé produkty, přečíst si podrobné informace, zkontrolovat hodnocení zákazníků a vybrat si ten správný nástroj pro své potřeby. Ať už jste profesionální vizážistka nebo nadšená amatérka v líčení, naše nástroje vám umožní dosáhnout maximálního výsledku. Neberte svou kosmetiku na lehkou váhu a udělejte si radost s profesionálními nástroji, které vám poskytnou základ pro bezchybný make-up, upravené nehty a krásné obočí. Navštivte naši podkategorií Nástroje na našem webu kosmetika.com a udělejte si radost s nákupem kvalitních a efektivních nástrojů, které vám usnadní každodenní péči o sebe.

Image
Kategorie

Procházet podle kategorie

Produkty

Populární produkty

Ofuky oken Kia Sportage 2016-2021 (4 díly)
990 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024
Ochranná plachta na auto BMW X6 2008-2014
1 620 Kč
* Uváděná cena platí pro 29.02.2024
Falken EUROWINTER HS01 ( 245/65 R17 111V XL, SUV BLK )
3 310 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Michelin CrossClimate 2 ( 205/60 R15 95V XL )
3 394 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Kleber Dynaxer HP 4 ( 185/55 R16 87V XL )
2 531 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Hankook Kinergy Eco 2 K435 ( 155/70 R14 77T 4PR SBL )
1 553 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Barum Bravuris 5HM ( 205/45 R16 83W )
2 333 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Dunlop SP Winter Sport 4D DSROF ( 225/50 R17 94H *, runflat )
4 466 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Product Images
Sleva 39%
YOKO Dámské kalhoty YOKO BULSA černý
2 895 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
CL BRAKES Brzdové destičky CL BRAKES 3045 MSC
579 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Product Images
Sleva 32%
HJC přilba F70 Spielberg Redbull Ring MC21SF - L
6 790 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Product Images
Doručení zdarma
Product Images
Doručení zdarma
Product Images
Doručení zdarma
IXS Otevřená matná helma iXS iXS92 FG 1.0 černá
4 290 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Product Images
Doručení zdarma
Moto Guzzi Pánská mikina Moto Guzzi 100th - šedá
2 595 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Product Images
Doručení zdarma
gms Džíny gms COBRA ZG75909 - tmavě modrá - 36 34
2 999 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Product Images
Doručení zdarma
RST Pánská textilní bunda RST ENDURANCE CE / JKT 2979 - černá - 6XL
5 980 Kč
* Uváděná cena platí pro 28.02.2024
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99