Převodové oleje

Image
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray V-TWIN BIG TWIN TRANSMISSION OIL 1 l
368 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray V-TWIN PRIMARY CHAINCASE LUBRICANT 1 l
332 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray GEAR SAVER HYPOID GEAR OIL 80W-90 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
Převodový olej pro vysoce zatížené kardanové převody a finální převodové jednotky. Splňuje požadavky norem GL-4 a GL-5.VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray V-TWIN SPORT TRANSMISSION FLUID 1 l
359 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
Převodový olejVyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray GEAR SAVER HYPOID GEAR OIL 85W-140 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
Převodový olej pro vysoce zatížené kardanové převody a finální převodové jednotky. Splňuje požadavky norem GL-4 a GL-5.VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray GEAR SAVER TRANSMISSION OIL Oil 80W 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
Převodový olej vyvinutý pro unikátní požadavky všech motocyklových převodovek spolupracujících se spojkou v olejové lázni.VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
ENEOS Převodový olej ENEOS CITY Performance Scooter GEAR OIL E.CPGEAR/1 1l
360 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
Polo-syntetický vysoce výkonný převodový olej pro čtyřtaktní skútryTentovysocevýkonnýpřevodovýolejproskútryjespeciálněvyvinutpropřevodovkyskútrůsesuchouspojkou.Jenavrženpronejlepšímazacívýkonpřiextrémníchpodmínkách,studenémstartu,krátkýchadlouhýchjízdáchpoměstě,vysokýchteplotáchavolnoběhumotorunasemaforechavdopravnízácpě.Prodlužuježivotnostpřevodovkyaposkytujenaprostohladkéřazení.
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE GEAR OIL LIGHT 601449062 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
SILKOLENELIGHT&MEDIUMGEAROILSPřevodovéolejeprozávodníasilničnímotocykly. PopisPŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMmajísložení,kteréumožňujepoužitívevysocevýkonnýchpřevodovkáchzávodníchasilničníchmotocyklů.PřevodovéolejeSILKOLENELIGHT&MEDIUMobsahujípovrchověaktivnísložkyproužitípřiextrémníchtlacích,kteréchráníčástipřevodovkyipřisilnémrázovémzatíženíaposkytujívynikajícídlouhodobouodolnostprotiopotřebení.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMzajišťujíhladkéřazeníasnižujíopotřebeníaztrátyvýkonupřevodovkytím,žesnižujíviskózníodpor,atedytření.Jedinečnétepelněstabilnísloženítěchtomazivzajišťujevynikajícíochranuavýkonnostvevšechklimatickýchpodmínkách. PoužitíSILKOLENEGEAROILLIGHTlzepoužíttam,kdejsoudoporučenyolejestupněviskozitySAE10W-40.SILKOLENEGEAROILMEDIUMjevhodnýprovyššíokolníteplotyalzepoužíttam,kdejsouspecifikoványolejestupněviskozitySAE20W-50.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMdoporučujemepropoužitívsystémechmokréspojky,včetnětěch,kteréjsouvybavenyspojkovýmideskamiskevlarovýmpovrchem. POZNÁMKA:Nejsouvhodnéprohypoidníaplikace APIGL-3,APIGL-4
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE GEAR OIL MEDIUM 600985912 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
SILKOLENELIGHT&MEDIUMGEAROILSPřevodovéolejeprozávodníasilničnímotocykly. PopisPŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMmajísložení,kteréumožňujepoužitívevysocevýkonnýchpřevodovkáchzávodníchasilničníchmotocyklů.PřevodovéolejeSILKOLENELIGHT&MEDIUMobsahujípovrchověaktivnísložkyproužitípřiextrémníchtlacích,kteréchráníčástipřevodovkyipřisilnémrázovémzatíženíaposkytujívynikajícídlouhodobouodolnostprotiopotřebení.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMzajišťujíhladkéřazeníasnižujíopotřebeníaztrátyvýkonupřevodovkytím,žesnižujíviskózníodpor,atedytření.Jedinečnétepelněstabilnísloženítěchtomazivzajišťujevynikajícíochranuavýkonnostvevšechklimatickýchpodmínkách. PoužitíSILKOLENEGEAROILLIGHTlzepoužíttam,kdejsoudoporučenyolejestupněviskozitySAE10W-40.SILKOLENEGEAROILMEDIUMjevhodnýprovyššíokolníteplotyalzepoužíttam,kdejsouspecifikoványolejestupněviskozitySAE20W-50.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMdoporučujemepropoužitívsystémechmokréspojky,včetnětěch,kteréjsouvybavenyspojkovýmideskamiskevlarovýmpovrchem. POZNÁMKA:Nejsouvhodnéprohypoidníaplikace APIGL-3,APIGL-4
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE COMP GEAR 600986131 1 l
560 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
SILKOLENECOMPGEAREsterovýsyntetickýzávodnípřevodovýolejPopisSILKOLENECOMPGEARjevysocevýkonnýesterovýsyntetickýpřevodovýolejnavrženýtak,abyposkytovalvynikajícívýkonaochranuzávodnímpřevodovkámazároveňsnižovalviskózníodporadalšíztrátytřením,abymaximalizovalpřenosvýkonu.SILKOLENECOMPGEARumožňujerychléahladkéřazeníacitlivouakcispojky.SILKOLENECOMPGEARtakéchránípřevodypředopotřebenímaprodlužuježivotnostkomponentazajišťujespolehlivostběhemzávodu. PoužitíSILKOLENECOMPGEARjevhodnýpropoužitív off-roadovýchzávodníchmotocyklechatakétam,kdejeoddělenémazánípřevodovkyaspojky.SILKOLENECOMPGEARmávysokoutepelnoustabilitu.Jenavržentak,abyodolalvysokémutepelnémunamáhánígenerovanémuvevšechformáchzávodníchaplikací.SILKOLENECOMPGEAR,osvědčenývzávodechGrandPrixvmotokrosu,mávynikajícíschopnostipřenášetzatíženíajeschopenodolatrázovýmzatíženímzpůsobenýmjízdouvterénu.SILKOLENECOMPGEARjetakékompatibilníshliníkovýmiakevlarovýmispojkovýmilamelami.Zajišťujevynikajícímazáníazabraňujepřehřátísoučástípřevodovky,jakojsouřadícívidličkyaložiska.POZNÁMKA:Nenívhodnéprohypoidníaplikace
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE PRO SRG 75 600985882 1 l
730 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
SILKOLENEPROSRG75SyntetickýpřevodovýolejprozávodnípoužitíPopisSILKOLENEPROSRG75jesyntetickýpřevodovýolejSAE75W-80vyvinutývýhradněprozávodnípřevodovky,kterýmápřirozeněvysokýindexviskozityzajišťujícídobrývýkonpřinízkýchteplotáchavynikajícípevnostvestřihuatakévynikajícíschopnostpřenášetzatížení.Syntetickézákladovéolejepoužitév tomtosloženímajíoxidačnístabilitu3až4krátvyššínežukonvenčníchminerálnícholejů,cožprodlužuježivotnostmazivaivextrémníchpodmínkách.SILKOLENEPROSRG75významněsnižujevnitřnítření,cožvedekezvýšenémuvýkonumotoruapotenciálnělepšíspotřeběpaliva.Jakzákladovýolej,takibalíčekaditivzajišťujísníženíopotřebenízubůpřevodovkynavzdorynízkéviskozitě.SILKOLENEPROSRG75poskytujevynikajícíochranuavýkonvnejnáročnějšíchzávodníchpodmínkách.UnikátníkombinacenízkéviskozityavysokéúnosnostiSILKOLENEPROSRG75zajišťujevynikajícímazáníazabraňujepřehřátísoučástípřevodovky,jakojsouřadícívidličkyaložiska. PoužitíSILKOLENEPROSRG75bylnavrženpromalévysokorychlostnípřevodovky,kterézvládajívysokévýkony.Odolávávelmivysokýmteplotámachránípředvysokýmirázovýmizatíženími,kterýmjsouzávodnípřevodovkyčastovystaveny.Jevhodnýproněkterémokrésystémyspojkyataképomáhápřihladkémřazenípřisoučasnémsníženíodporuspojkyvrozsahuprovozníchteplot.POZNÁMKA:Nenívhodnéprohypoidníaplikace.
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE V-TWIN 80W-90 601450679 1 l
373 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
SILKOLENEV-TWIN80W-90Multifunkčnípřevodovýhypoidníolejprovysokézatížení PopisSILKOLENEV-TWIN80W-90jevysocekvalitnípřevodovýolejproextrémnítlakovézatíženívyrobenýzesměsivysocerafinovanýchminerálníchzákladovýcholejůsmodernímsystémemaditivproextrémnítlak.SILKOLENEV-TWIN80W-90poskytujevynikajícívýkonvširokémrozsahuprovozníchpodmínek,včetněvysokýchteplotarázovéhozatížení. PoužitíSILKOLENEV-TWIN80W-90jeurčenpropoužitív převodechkardanovýchhřídelímotocyklů,koncovýchpřevodech,včetněhypoidníchtypů,kdejespecifikovánolejtétoviskozityavýkonu.SILKOLENEV-TWIN80W-90jespeciálnědoporučenproHarleyDavidsonadalšíV-Twinmotocyklyaposkytujevynikajícíochranuprotiopotřebení.Můžebýtpoužittam,kdejsouspecifikoványinásledujícístupněviskozity-SAE85W-90aSAE90.APIGL-5
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE BOA 80W-90 601450877 1 l
288 Kč
* Uváděná cena platí pro 21.06.2024
SILKOLENEBOA80W-90VysocevýkonnýmultifunkčníhypoidnípřevodovýolejPopisSILKOLENEBOA80W-90jevysocekvalitnísměsvysocerafinovanýchminerálníchzákladovýcholejůamoderníhomultifunkčníhosystémuaditivproextrémnítlak.SILKOLENEBOA80W-90poskytujevynikajícívýkonvširokémrozsahuprovozníchpodmínek,včetněvysokýchteplotarázovéhozatížení. PoužitíSILKOLENEBOA80W-90lzepoužítvpřevodovkách,pohonnýchhřídelíchmotocyklů,koncovýchpřevodech,včetněhypoidníchtypů,kdejespecifikovánolejtétoviskozityavýkonu.SILKOLENEBOA80W-90lzepoužíttakétam,kdejsouuvedenynásledujícístupněviskozitySAE80W-90,SAE85W-90aSAE90. APIGL-4,APIGL-5

Hledáte kvalitní převodové oleje pro vaše vozidlo? Na našem webu v kategorii Maziva najdete široký výběr převodových olejů různých značek a parametrů. Převodové oleje jsou klíčovým prvkem, kterým zajišťujete správné a plynulé fungování převodovky. Nabízíme vám pouze kvalitní převodové oleje, které splňují veškeré potřebné normy a specifikace. S našimi převodovými oleji budete mít jistotu, že vaše převodovka bude chráněna před opotřebením a prodloužíte její životnost. Vyberte si ten nejvhodnější převodový olej pro vaše vozidlo a užijte si bezproblémové a pohodlné jízdy. Navštivte naši kategorii Maziva a nechte se přesvědčit naší širokou nabídkou kvalitních převodových olejů.

Image
Kategorie

Procházet podle kategorie

Produkty

Populární produkty

Ofuky oken Kia Ceed 2012-2018 (4 díly, hb)
990 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Přesné autopotahy Seat Ibiza 2017-
12 560 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Loketní opěrka VW Polo 2009-2017 (pouze adaptér)
820 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( 275/45 R20 110V XL BLK )
5 060 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Hankook Kinergy 4S H740 ( 195/60 R16 89H 4PR SBL )
2 772 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Michelin CrossClimate 2 ( 215/60 R17 96H )
4 376 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Nexen Roadian MTX ( LT305/65 R17C 121/118Q 12PR, POR )
6 582 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Product Images
Sleva 15%
HJC přilba RPHA 11 Semi black - L
8 490 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
gms Rukavice GMS JET-CITY WP ZG40710 černé - 2XS
829 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
IXS Klasické rukavice iXS URBAN ST-PLUS X42060 modré - S
1 999 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
gms Džíny gms COBRA ZG75909 - tmavě modrá - 34 30
2 999 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
IXS Sportovní bunda iXS HEXALON-ST X56049 bílá - L
6 999 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
Kawasaki Pánské kožené rukavice DURHAM - S / 8
1 625 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
CHAMPION Vzduchový filtr CHAMPION J327/301 100604395
1 179 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.06.2024
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu